Fontea

Technológie

Spoločnosť FONTEA Slovakia s. r. o. používa pre výrobu nápojov výlučne vysoko kvalitné technologické zariadenia od renomovaných zahraničných dodávateľov.
Technológia je prispôsobená na formáty a výrobu fliaš 1,5l/2,0l. Fľaše sú vyrábané z PET, za pomoci použitia technológie vyfukovania fliaš.
Fľaše sú ďalej dopravované do priestoru plnenia. Tento priestor je vybavený filtráciou vzduchu.
Tak je zaručená mikrobiologická čistota plnenia produktov a možnosť výroby bez konzervačných látok.
Použitá technológia má všetky atesty a je v súlade s platnou legislatívou.